Bezuidenhoutseweg 237, Den Haag

TIPS & ADVIEZEN

Bereikbaarheid kantoor

De komende weken zijn de Gerard Reijnststraat, de Rijklof van Goensstraat en de Joan Maetsuyckerstraat afgesloten.

Ons kantoor is wel goed bereikbaar, maar er is helaas weinig ruimte beschikbaar om te parkeren (mede omdat de bewoners van de betreffende straten zelf ook moeten uitwijken). Kortom: we verzoeken u vriendelijk rekening te houden met wat extra tijd voor uw afspraak. Mocht u met het openbaar vervoer of op de fiets kunnen komen (of even afgezet kunnen worden door iemand), dan is dat misschien wel het beste. We ontvangen u graag en hopen dat u niet te veel overlast ervaart.

Percentage belastingrente

Het belastingrentepercentage stijgt per 1 januari 2024. Dit geldt o.a. ook voor de erfbelasting, waarvoor het percentage nu 7,5 procent is. Het belang om tijdig een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen is daarmee groter geworden.

UBO opgave bij KvK

Notariskantoor Grijmans Dierckxsens helpt u graag de UBO opgave voor uw vennootschap of instelling te verzorgen. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.
lees meer »

Rampenclausule

Een testament met rampenclausule is belangrijk voor echtparen zonder kinderen. De wet leidt namelijk niet altijd tot het meest logische of billijke resultaat in het geval van kort na elkaar overlijden. In een goed testament wordt hier rekening mee gehouden.
lees verder »

Tijd voor een check-up?

Meer dan tachtig procent van de mensen weet niet wat er in hun huwelijksvoorwaarden staat. Tien cliënten per maand hebben een testament dat ouder is dan 15 jaar. Weet wat u regelt! Wij helpen u graag.
vraag vrijblijvend offerte »

Brochure Samen Verder

Alles over wat u samen kunt afspreken voor of tijdens uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Bijvoorbeeld over het samen delen of juist apart houden van inkomen, bezittingen, pensioen en erfenis. Wilt u meer weten na het lezen van de brochure? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Brochure Samen Verder
Download brochure »

Levenstestament

Wie behartigt bij leven uw belangen als u dit zelf niet meer kunt? Dit kunt u vastleggen in een zogenaamd levenstestament, dat landelijk wordt geregistreerd. Artsen, rechters en andere betrokkenen kunnen in het register nagaan of u een levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud opvragen voor zover dit recht uit uw levenstestament voortvloeit. Uw privacy is hierbij gewaarborgd.
lees verder »

 

 

Toegankelijk, deskundig en vertrouwd

Een huis kopen, een onderneming starten, gezinsuitbreiding… allemaal belangrijke veranderingen in uw leven. Zowel zakelijk als privé komt u voor belangrijke beslissingen te staan. Bij veel van deze momenten is het verstandig dat u op tijd een notaris raadpleegt. U zoekt oplossingen, antwoorden en zekerheid.

Wij kunnen u helpen bij het treffen van de nodige maatregelen en bieden u graag een goed en begrijpelijk advies. Notariskantoor Grijmans Dierckxsens is een gespecialiseerde praktijk die zich voornamelijk richt op vermogende particulieren en ondernemers, hun huwelijksvermogensrecht en nalatenschapsplanning en hun onderneming en ondernemingsstructuur. Ook staan wij graag stichtingen bij, waaronder goede doelen.

Persoonlijke benadering

Wij vinden het belangrijk om met u aan tafel te zitten, zodat wij een advies kunnen geven of een oplossing kunnen bieden die past bij uw wensen en uw persoonlijke situatie. Wij realiseren ons heel goed dat onze dienstverlening people’s business is. Bij ons staat een persoonlijke benadering voorop.

Wij willen u - met het accent op kwaliteit en korte lijnen - een hoogwaardig totaalproduct bieden. Ondernemer zijn heeft vaak ook gevolgen voor de privé situatie. Zijn er goede huwelijksvoorwaarden? Is er een goed testament? Worden bepaalde fiscale faciliteiten goed benut?

Ruime deskundigheid

Onze expertise ligt met name bij het rechtspersonenrecht en het personen- en familierecht/erfrecht. Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Estate Planners (EPN). Daarnaast verzorgen wij de overdracht van uw huis of uw hypotheekakte graag voor u.

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke kennismaking.