Erf- en Schenkbelasting per 1 januari 2010
 

Erf- en Schenkbelasting per 1 januari 2010

Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet aangepast. Gelet op de wijzigingen raden wij u aan om bestaande testamenten en (direct) opeisbare geldleningen te laten toetsten door Notariskantoor Grijmans Dierckxsens.

Enkele wijzigingen:
 

- (fiscaal) partnerregeling

Voor veel samenwoners is het fiscaal gezien noodzakelijk om een samenlevingscontract op te laten stellen.

- rente(clausule) en testament

Veel testamenten zullen door de nieuwe regels en tarieven soms aanpassing behoeven. Een enkelvoudige rente in testamenten die nog niet zijn opengevallen kan in veel gevallen beter worden aangepast naar een samengestelde rente, omdat de enkelvoudige rente zou kunnen leiden tot een fictieve erfrechtelijke verkrijging.

- bestaande vruchtgebruik/bloot eigendom constructies

Het overgangsrecht bij de nieuwe successiewet is beperkt. Onder meer belastingplichtigen die in het verleden het huis aan hun kinderen in bloot eigendom hebben overgedragen, hebben door de intrekking van de resolutie van 30 november 1964 en de invoering van de Wet IB 2001 niet het gevoel dat de fiscaliteit een stabiel gegeven is waar je transacties op kunt bouwen. De belastingplichtige zal zich afvragen of hij het vruchtgebruik gaat verkopen of de bloot eigendom gaat terugkopen. Wij adviseren u hierbij graag.

- artikel 15 SW renteloze en laagrentende lening

Wanneer een lening daadwerkelijk direct opeisbaar was (voor een bepaald  minimum percentage) keurde de fiscus tot en met 31 december 2009 goed dat de rente 0 % was. Dit is vanaf 2010 niet meer mogelijk. Wij passen uw leningsovereenkomsten graag aan.

Wilt u meer weten?

Bel ons gerust voor informatie of vraag een vrijblijvende offerte.