Scheiden doet Lijden
 

Scheiding: belangrijke aandachtspunten

Verdeling van een gemeenschappelijk huis

Wanneer u samen een huis in eigendom hebt en uit elkaar gaat moet er een besluit worden genomen ten aanzien dit huis. Moet het huis worden verkocht of moet het huis worden toebedeeld aan een van u? Het is raadzaam om eerst onderling over deze vraag overeenstemming te bereiken en deze beslissing met de bank of uw tussenpersoon te bespreken. Zo kunt u nagaan of uw besluit ook financieel haalbaar is. De bank zal vervolgens waarschijnlijk vragen om een concept van de akte van verdeling. Dit concept maken wij graag voor u op, nadat wij uw onderlinge afspraken met u hebben besproken.

Ouderschapsplan

Samenwoners die het gezamenlijk gezag over hun minderjarige kinderen uitoefenen dienen bij beëindiging van hun samenwoning een ouderschapsplan op te stellen. Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen de ouders waarin zij hun afspraken met betrekking tot hun kinderen vastleggen. De wet bevat een opsomming van de onderwerpen die ten minste moeten worden geregeld:

Meestal wordt een ouderschapsplan opgesteld door ouders bijgestaan door een advocaat of mediator.

Scheiding en testament

Wanneer u uit elkaar gaat is het belangrijk om naast de verdeling van uw gemeenschappelijke bezittingen en schulden stil te staan bij uw testament. Heeft u al een testament dat wellicht door de scheiding moet worden herroepen of moet worden aangepast? Is het handig om juist nu een testament op te stellen, waarbij u bepaalt wie uw nalatenschap mag afwikkelen na uw overlijden en wat er met uw kind(eren) moet gebeuren na uw overlijden.

Een veel voorkomende clausule in testamenten van alleenstaande ouders is de tweetrapsmaking. Bij de tweetrapsmaking beschikt de testateur (erflater) tweemaal over zijn nagelaten goederen. Hij bepaalt bij testament dat het recht van de erfgenaam (bezwaarde) bij diens overlijden eindigt en dat daarna een of meer anderen (verwachters) als erfgenaam opkomen indien zij nog leven. Zo kan u voorkomen dat uw erfenis eerst wordt verkregen door uw kind en vervolgens na het overlijden van uw kind krachtens erfrecht kan worden verkregen door de vader of moeder van uw kind, uw ex-partner. Dat willen veel mensen vaak voorkomen.