Erf- en Schenkbelasting per 1 januari 2010
 

Meer bescherming bij erven schulden

Als iemand een nalatenschap zuiver aanvaard dan is diegene aansprakelijk voor alle schulden van de overleden persoon; ook als de nalatenschap niet groot genoeg is om alle schulden te betalen en er een tekort is. Om te voorkomen dat dit zo is, kan de nalatenschap worden verworpen (maar dan mag je ook echt helemaal niets hebben uit de boedel) of ‘beneficiair’ aanvaard worden. Dat kan door het afleggen van een bepaalde verklaring bij de rechtbank. Daarvoor moet een formulier worden ingevuld mogelijk via www.rechtspraak.nl. Ook kunnen wij u daarmee helpen.

Nieuw wetsartikel

Zuiver aanvaarden doe je niet alleen met zo’n verklaring bij de rechtbank, maar ook door het doen van bepaalde handelingen. Als je bijvoorbeeld een auto verkoopt direct na het overlijden, dan heb je de nalatenschap zuiver aanvaard. Vroeger gold al dat wanneer je de zorgkamer ontruimde omdat dat van het verpleeghuis binnen een week na het overlijden moest, je automatisch ook de schulden voor je kiezen kreeg, ook als de erfenis niet groot genoeg was. Dat was best vervelend voor veel mensen, zeker omdat men het vaak goed bedoelde of omdat men zich zelfs gedwongen voelde om de kamer te ontruimen op korte termijn. Sinds september 2016 bestaat er daarom een nieuw wetsartikel dat meer bescherming biedt voor erfgenamen. Als je bij het ontruimen van de kamer in het verpleeghuis ervoor zorgt dat je de (waardevolle) spullen niet onttrekt aan het schuldeisersverhaal en ook geen goederen verkoopt, kan je onder de nieuwe regelgeving toch nog gewoon beneficiair aanvaarden.

Boedelbeschrijving

Na beneficiaire aanvaarding volgt een bepaalde procedure waarin o.a. een boedelbeschrijving moet worden opgesteld en ter betaling van schulden bezittingen verkocht moeten worden. Als de nalatenschap na de beneficiaire vereffening, waaronder de verkoop van alle bezittingen en opheffing van alle bankrekeningen en dergelijke, niet groot genoeg blijkt te zijn om de schulden te betalen, hoeven de erfgenamen, als ze de procedure netjes gevolgd hebben, niet zelf het tekort te betalen. Deze procedure is voor veel mensen best moeilijk. Er spelen vragen als: Welke stappen moet je nu zetten? Wanneer moet of kan de rechtbank benaderd worden om bijvoorbeeld een maatregel te vragen? Waar moet ik een advertentie plaatsen om schuldeisers op te roepen? Wij kunnen u daarbij - tegen een vergoeding van het daarvoor geldende uurtarief – helpen, zodat u weet wat u moet doen.

Wilt u meer weten?

Bel ons gerust voor informatie of vraag een vrijblijvende offerte.