Overdracht, koop en verkoop van Onroerend Goed

Overdrachtsbelasting verlaagd naar 2%

Met ingang van 15 juni 2011 tot (voor zover nu bekend) 1 juli 2012 geldt dat voor de verkrijging van een woning overdrachtsbelasting tijdelijk wordt geheven naar een tarief van 2%, in plaats van 6 %. Een fiscaal cadeautje dus! Maar wat gebeurt er nu bij doorverkoop van een woning binnen zes maanden, en wat bij erfpacht, wat geldt als de overdracht niet om een woning gaat..? Wij helpen u graag!

Tip! Digitaal Concept & Advies

Op de website www.notaris.nl kunt u via de link “Online Advies” gratis een concept voor een notariële koopovereenkomst opstellen en daarbij krijgt u bovendien een digitaal advies over de aandachtspunten bij het kopen of verkopen van de specifieke woning. Dit advies kunt u vervolgens aan de notaris overleggen, zodat u goed geïnformeerd kan worden. Wij helpen u graag bij deze aandachtspunten en lopen de koopovereenkomst graag samen met koper en verkoper door, zodat wij deze waar nodig kunnen optimaliseren.
Weet wat u (ver)koopt en wij helpen u daarbij graag!

 

Onroerend goed: overdracht, verkoop en koop

Heeft u een huis gekocht of juist verkocht? Van harte gefeliciteerd!

Voor de overdracht van een woning is notariële tussenkomst wettelijk voorgeschreven. Wij maken de leveringsakte graag voor u op, nadat wij hebben onderzocht of aan alle vereisten is voldaan. Daarom ontvangen wij graag tijdig van koper en verkoper de reeds gesloten koopovereenkomst. Wat zijn de afspraken die tussen koper en verkoper gelden? Ook kunnen wij u uiteraard van dienst zijn bij het opstellen van de overeenkomst.

Per notariskantoor verschillen de tarieven voor het opstellen van een koopovereenkomst of een leveringsakte. Voor u is het belangrijk deze tarieven goed te vergelijken. Het is daarbij wel van belang dat u ook een goed beeld heeft van de expertise en kwaliteit van het kantoor. Niet altijd is de goedkoopste notaris de beste.

Wij vinden dat u het beste geholpen ben als u een goede, eerlijke prijs wordt berekend voor kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke dienstverlening.

Voor het opstellen van een koopovereenkomst of een leveringsakte bieden wij u een vaste prijs, waarbij we alleen voor echt onvoorziene bijzonderheden of meerwerkzaamheden een voorbehoud maken. Onder deze bijzonderheden of werkzaamheden worden begrepen: het uitzoeken van de bevoegdheid tot levering bij gescheiden of overleden personen of het overtypen van erfdienstbaarheden die langer zijn dan twee pagina’s.

Wilt u graag meer weten?

Bel ons gerust voor meer informatie of vraag een vrijblijvende offerte.

Let op! Aanpassing Overdrachtsbelasting per 1 januari 2011

Met ingang van 1 januari 2011 is de Wet op belastingen van rechtsverkeer (over de overdrachtsbelasting) aangepast. Deze belasting wordt ondermeer geheven bij de overdracht van woningen. Gelet op de wijzigingen raden wij u aan om in het geval van door(ver)koop van een woning in 2011 goed op te letten en uw vragen direct voor te leggen aan Notariskantoor Grijmans Dierckxsens.

Oude situatie:

Voorheen gold dat wanneer een woning - binnen zes maanden na een vorige verkrijging - opnieuw werd overgedragen aan een nieuwe eigenaar, alleen de eventuele extra waarde van de woning sinds de vorige verkrijging (= de winst) met overdrachtsbelasting werd belast. Bijna altijd werd bij een doorverkoop binnen zes maanden afgesproken dat de nieuwe eigenaar het belastingvoordeel afstond aan de vorige eigenaar, die zo feitelijk geen overdrachtsbelasting betaalde voor de vorige verkrijging. Hieraan waren geen nadelige gevolgen verbonden voor de verkrijger of de oude eigenaar.

Enkele wijzigingen:
 

Neemt u voor meer informatie contact met ons op?