Trouwen & Samenwonen

Brochure Samen Verder

Alles over wat u samen kunt afspreken voor of tijdens uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Bijvoorbeeld over het samen delen of juist apart houden van inkomen, bezittingen, pensioen en erfenis. Wilt u meer weten na het lezen van de brochure? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Brochure Samen Verder
Download brochure »

Tips voor de bruiloft

Op de site Trouwen in de Regio vind je naast de meest complete bedrijvengids met alle bedrijven op het gebied van trouwen veel nuttige achtergrondinformatie voor jullie bruiloft.
trouwen in de regio »

Zo zijn we niet getrouwd!

Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of woont u samen? Doe dan in 3 minuten de test om te bepalen of uw gezamenlijke afspraken nog goed passen in uw huidige levenssituatie. Ontvang na de test direct een advies met uw belangrijkste aandachtspunten.
doe de test »

 

 

 

 

 

 

Trouwen & Samenwonen

Gaat u trouwen of samenwonen? Van harte gefeliciteerd!

Huwelijksvoorwaarden voor uw huwelijk

Nederland kent de algehele gemeenschap van goederen als u trouwt. Dit kan voor uw vermogenssituatie verstrekkende gevolgen hebben. U wordt aansprakelijk voor elkaars schulden en bij echtscheiding of overlijden wordt het totale vermogen in twee gelijke delen verdeeld. Het is daarom belangrijk dat u voordat u gaat trouwen stilstaat bij de keuze algehele gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Om een afweging te kunnen maken welk huwelijksgoederenregime het meest geschikt is voor uw situatie dient u de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Wij helpen u graag bij deze afweging.

Het is belangrijk dat u eventueel gewenste huwelijksvoorwaarden tijdig voor uw huwelijk met ons bespreekt, zodat niet plots de huwelijksdatum daar is en u nog niets geregeld heeft. Huwelijksvoorwaarden moeten namelijk voor het huwelijk getekend zijn bij de notaris, omdat u anders in gemeenschap van goederen trouwt.

Belasting besparen door huwelijkse voorwaarden

Het wijzigen van uw huwelijksgoederenregime tijdens uw huwelijk kan u een aanzienlijke besparing van successierecht opleveren. Wij berekenen een eventueel voordeel graag voor u. Om fiscale redenen en aansprakelijkheidsrisico te beperken, kan het voor een (toekomstige) ondernemer verstandig zijn om tijdens zijn/haar huwelijk huwelijksvoorwaarden te maken, wijzigen of op te heffen.

Samenwonen

Het enkele feit van samenwonen brengt geen juridische verplichting met zich mee om een samenlevingscontract op te stellen. Wel is dit om verschillende redenen aan te raden. Zo kunt u in een samenlevingscontract contractueel erfrecht opnemen. U kunt regelingen opnemen voor de situatie dat u uit elkaar zou gaan. Ook kan het contract noodzakelijk zijn voor fiscale voordelen of de bescherming van elkaar wanneer er kinderen zijn.

Controleren op actuele wijzigingen
 

Uw wensen en onderlinge uitgangspunten willen in de loop van de tijd nog wel een veranderen. Daarnaast verandert de wetgeving ook geregeld. Zo werd in 2003 het nieuwe Erfrecht ingevoerd en sinds 1 januari 2010 geldt een nieuwe Successiewet. Wij adviseren u daarom uw voorwaarden of overeenkomst (periodiek) samen met ons te bekijken en bespreken. Wij helpen u uw afspraken actueel te houden.

Wilt u graag meer weten? Graag vernemen wij eventuele vragen van u. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met ons of direct een offerte aanvragen.