Trouwen & Samenwonen

Brochure Samen Verder

Alles over wat u samen kunt afspreken voor of tijdens uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Bijvoorbeeld over het samen delen of juist apart houden van inkomen, bezittingen, pensioen en erfenis. Wilt u meer weten na het lezen van de brochure? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Brochure Samen Verder
Download brochure »

Tips voor de bruiloft

Op de site Trouwen in de Regio vind je naast de meest complete bedrijvengids met alle bedrijven op het gebied van trouwen veel nuttige achtergrondinformatie voor jullie bruiloft.
trouwen in de regio »

 

 

 

 

 

 

Trouwen & Samenwonen

Gaat u trouwen of samenwonen? Van harte gefeliciteerd!

Huwelijksvoorwaarden voor uw huwelijk

Nederland kent sinds 1 januari 2018 de wettelijke (beperkte) gemeenschap van goederen. Het blijkt ons dat veel mensen denken dat ze sinds de invoering van die wet geen advies meer nodig hebben over de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk. Niets is minder waar. Weet u bijvoorbeeld dat al het inkomen dat u tijdens het huwelijk geniet wel tot de gemeenschap gaat behoren en dat dit soms tot een behoorlijke puzzel leidt als het mis gaat, of als u van uw spaargeld een huis wil kopen. Stel een van u heeft € 30.000 spaargeld opgebouwd tijdens het huwelijk en de ander € 80.000 spaargeld, dan zie je weleens dat men verschillende aandelen wil verkrijgen in die woning (bijvoorbeeld 40% en 60%). Maar kan dat wel?

En hoe zit het met de bescherming tegen de schulden van de ander?

Kortom: ook het nieuwe huwelijksvermogensrecht kan verstrekkende vermogensrechtelijk gevolgen hebben. Het is daarom nog steeds belangrijk dat u voordat u gaat trouwen stilstaat bij de vraag welke afspraken er moeten gaan gelden tussen u beiden. Kiest u voor een algehele, niet beperkte gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden waarin u de inkomsten ieder voor zich houdt of waarin je wel inkomen deelt, maar de mogelijkheid hebt om zelf te bepalen wat je vervolgens doet met het gespaarde inkomen? Om een afweging te kunnen maken welk huwelijksgoederenregime het meest geschikt is voor uw situatie dient u de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Wij helpen u graag bij deze afweging en de uitwerking van uw wensen.

Het is belangrijk dat u eventueel gewenste huwelijksvoorwaarden tijdig voor uw huwelijk met ons bespreekt, zodat niet plots de huwelijksdatum daar is en u nog niets geregeld heeft. Huwelijksvoorwaarden moeten namelijk voor het huwelijk getekend zijn bij de notaris.

Huwelijkse voorwaarden opstellen of aanpassen tijdens huwelijk

Ook tijdens uw huwelijk kunt u nog huwelijkse voorwaarden opstellen of wijzigen. Wij raden mensen aan om elke vijf tot tien jaar hun huwelijkse voorwaarden nog eens te bekijken. Kloppen afspraken nog en leeft u in overeenstemming met de gemaakte afspraken?

Het wijzigen van uw huwelijksgoederenregime tijdens uw huwelijk kan soms zelfs een aanzienlijke besparing van erfbelasting opleveren. Wij berekenen een eventueel voordeel graag voor u. Om fiscale redenen en aansprakelijkheidsrisico te beperken, kan het voor een (toekomstige) ondernemer verstandig zijn om tijdens zijn/haar huwelijk huwelijksvoorwaarden te maken, wijzigen of op te heffen.

Samenwonen

Het enkele feit van samenwonen brengt geen juridische verplichting met zich mee om een samenlevingsovereenkomst op te stellen. Wel is dit om verschillende redenen aan te raden. Zo kunt u in een samenlevingscontract een stukje contractueel erfrecht opnemen door middel van een verblijvensbeding en kunt u elkaar aanwijzen voor het nabestaandenpensioen. Ook kunt u regelingen opnemen voor de situatie dat u uit elkaar zou gaan, denk aan afspraken als alimentatie, ouderschapsplan en het recht om nog even in een huis te kunnen blijven wonen. Ook kan het contract noodzakelijk zijn voor fiscale voordelen of de bescherming van elkaars positie na overlijden wanneer er kinderen zijn.

Controleren op actuele wijzigingen
 

Uw wensen en onderlinge uitgangspunten willen in de loop van de tijd nog wel eens veranderen. Daarnaast verandert de wetgeving ook geregeld. Zo werd in 2003 het nieuwe Erfrecht ingevoerd en sinds 1 januari 2010 is een nieuwe Successiewet gaan gelden. Wij adviseren u daarom uw voorwaarden of overeenkomst (met enige regelmaat) samen met ons te bekijken en bespreken. Wij helpen u uw afspraken actueel te houden.

Wilt u graag meer weten? Graag vernemen wij eventuele vragen van u. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met ons of direct een offerte aanvragen.