Uitponden onroerende zaken en de inkomstenbelasting

 

 

Uitponden onroerende zaken & inkomstenbelasting

Het resultaat uit overige werkzaamheden is belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Dat betekent dat een dergelijk resultaat belast wordt tegen maximaal 52%. Op grond van artikel 3.91, lid 1, onderdeel c Wet IB 2001 wordt onder werkzaamheden mede verstaan het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te boven gaat, zoals bij het uitponden van onroerende zaken.

Uitspraak Hoge Raad

Lange tijd was er onduidelijkheid over de reikwijdte van deze bepaling. Op 9 oktober 2009 heeft de Hoge Raad eindelijk duidelijkheid gegeven (HR 9 oktober 2009, nr. 43 035, V-N 2009/49.20). Volgens de Hoge Raad moet nog steeds worden aangesloten bij de jurisprudentie zoals die is gewezen onder de Wet IB 1964.

Wilt u meer weten?

Wij helpen u graag met advies over dit onderwerp. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met ons.