Estate Planning - Regeren is vooruit zien!
 

Estate Planning

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens.

Bij de estate planning wordt geadviseerd op zes gebieden:

Een estate planner dient ook kennis te hebben van vastgoed (overdrachtsbelasting) en het ondernemingsrecht (waaronder de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten). Voor een goed advies is het belangrijk dat alle aspecten van uw vermogen en uw situatie hierin worden meegenomen.

Aan ons kantoor is mr. A.E.C. Dierckxsens (Elisabeth) als gediplomeerd estate planner verbonden. Zij is lid van de Vereniging van Estate Planners, waarvoor periodieke scholing en examinering een vereiste is. Zo waarborgt de vereniging de kwaliteit van haar leden.

Ook notaris mr. J.H.M. Grijmans (Jaap), kandidaat-notaris mr. V.N. van Nuss (Viviënne) en kandidaat-notaris mr. J.J. Derkse (Jessica) hebben goede kennis om u een volledig advies te geven op voormelde gebieden. Wij bundelen onze kennis en adviseren dus niet op slechts één aspect (bijvoorbeeld de erfbelasting), maar betrekken daarbij ook andere aspecten (bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, persoonlijke wensen, risicospreiding, continuïteit van uw onderneming).

Wilt u graag meer weten?

Graag maken wij voor u een estate-planningsadvies. Ook vernemen wij eventuele vragen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met ons.