Verantwoord Schenken

Jubelton per 1 januari 2023 verlaagd

Het kabinet is voornemens de schenkingsvrijstelling eigen woning te schrappen. Dat bleek per 1 januari 2023 niet mogelijk. Het kabinet wil dit nu per 1 januari 2024 invoeren. Volgens Van Rij is het ‘verstandig om al in 2023 een eerste substantiële stap te zetten.’
meer elders op deze pagina

Tarieven schenkbelasting 2022

Als u een schenking ontvangt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.
lees meer

 

Schenken & Volmacht

Papieren schenking

Door te 'schenken op papier' kunt u successierecht besparen door aan uw kinderen bedragen schuldig te erkennen die in beginsel pas opeisbaar zijn bij uw overlijden. U hoeft dan nu gaan middelen vrij te maken om deze schenkingen te doen.

Uitsluitingsclausule

De meeste ouders willen aan hun eigen kinderen schenken en niet aan de aangetrouwde kinderen. Bij een schenking aan uw kinderen kunt u bepalen dat de schenking alleen voor uw kind is en niet ook aan de partner van uw kind toekomt.

Belasting besparen door schenken

Door bij leven al vermogen te schenken aan uw kinderen kunt u een aanzienlijke besparing van erfbelasting bereiken. U kunt hiervoor, samen met ons kantoor, een schenkingsprogramma opstellen.

Jubelton per 1 januari 2023 naar 27.231 euro

Het kabinet verlaagt per 1 januari volgend jaar de jubelton naar 27.231 euro. Dat bedrag is volgens staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) de meest logische keuze, aangezien het gelijk is aan de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling tussen ouders en kinderen. Met de zogenoemde jubelton kunnen ouders eenmalig maximaal 106.671 euro belastingvrij aan hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar schenken voor de aankoop van een nieuwe woning. Deze schenkingsvrijstelling is in 2017 ingevoerd met de verwachting dat jongeren het geld zouden gebruiken voor schuldaflossing. In de praktijk bleek dat zij het gebruikten om een duurdere woning te kopen.

Afschaffing in 2024

In het coalitieakkoord stond al het voornemen de schenkingsvrijstelling eigen woning te schrappen. Dat bleek per 1 januari 2023 niet mogelijk. Het kabinet wil dit nu per 1 januari 2024 invoeren. Volgens Van Rij is het ‘verstandig om al in 2023 een eerste substantiële stap te zetten. Daarom stelt het kabinet voor de vrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen (pdf) tot 27.231 euro’.

Volmacht ter voorkoming van bewind of curatele

Het kan nuttig zijn om bij een notariële akte een volmacht te geven aan iemand in wie men het volste vertrouwen heeft. Dit is handig in een situatie waarin men zelf niet meer in staat is zijn financiële belangen te behartigen vanwege zijn lichamelijke of geestelijke toestand.

Belt u Grijmans Dierckxsens gerust indien u vragen heeft over schenken en/of een volmacht.