Verantwoord Schenken

Tijdelijke schenkingsvrijstelling voor eigen woning

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is er een speciale schenkingsvrijstelling van € 100.000 die voor iedereen van toepassing is, mits de schenking verband houdt met de verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning dan wel verband houdt met afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel verband houdt met de aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld. De vrijstelling is niet alleen beperkt tot schenkingen van ouders aan een kind en geldt ook ten aanzien van een verkrijging van een derde. Belt u Grijmans Dierckxsens gerust indien u over deze nieuwe schenkingsvrijstelling vragen heeft.
contact opnemen

Tarieven schenkbelasting 2012

Als u een schenking ontvangt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.
leest meer

 

Schenken & Volmacht

Papieren schenking

Door te 'schenken op papier' kunt u successierecht besparen door aan uw kinderen bedragen schuldig te erkennen die in beginsel pas opeisbaar zijn bij uw overlijden. U hoeft dan nu gaan middelen vrij te maken om deze schenkingen te doen.

Uitsluitingsclausule

De meeste ouders willen aan hun eigen kinderen schenken en niet aan de aangetrouwde kinderen. Bij een schenking aan uw kinderen kunt u bepalen dat de schenking alleen voor uw kind is en niet ook aan de partner van uw kind toekomt.

Belasting besparen door schenken

Door bij leven al vermogen te schenken aan uw kinderen kunt u een aanzienlijke besparing van erfbelasting bereiken. U kunt hiervoor, samen met ons kantoor, een schenkingsprogramma opstellen.

Tijdelijke schenkingsvrijstelling voor eigen woning

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is er een speciale schenkingsvrijstelling van €  100.000 die voor iedereen van toepassing is, mits de schenking verband houdt met de verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning dan wel verband houdt met afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel verband houdt met de aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld. De vrijstelling is niet alleen beperkt tot schenkingen van ouders aan een kind en geldt ook ten aanzien van een verkrijging van een ‘derde’.

Volmacht ter voorkoming van bewind of curatele

Het kan nuttig zijn om bij een notariële akte een volmacht te geven aan iemand in wie men het volste vertrouwen heeft. Dit is handig in een situatie waarin men zelf niet meer in staat is zijn financiële belangen te behartigen vanwege zijn lichamelijke of geestelijke toestand.

Belt u Grijmans Dierckxsens gerust indien u vragen heeft over schenken en/of een volmacht.