Splitsing in Appartementsrechten

NRC over woningsplitsing

Mr J. Grijmans droeg bij aan een uitvoerige publicatie in NRC Handelsblad over Woningsplitsing & Leefbaarheid.
lees of download het artikel
in pdf-formaat »

 

 

Splitsing in appartementsrechten

Onder een appartementsrecht wordt volgens de wet verstaan: een aandeel of breukdeel in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw: een woning of een winkel. Dit aandeel met het daarbij behorende gebruiksrecht vormt het appartementsrecht.

Alle appartementseigenaars zijn samen eigenaar van het hele gebouw. De gezamenlijke appartementseigenaren mogen als mede-eigenaar alles gebruiken wat in het gebouw tot gezamenlijk gebruik dient, de zogenaamde gemeenschappelijke ruimten. Het gedeelte waarvan de betreffende eigenaar het uitsluitend gebruik heeft, wordt veelal aangeduid als privé-gedeelte. Daar hebben andere bewoners niets mee te maken en – met uitzondering van een paar punten - ook niets over te zeggen.

Appartementsrechten ontstaan doordat de eigenaar van een gebouw besluit dat gebouw te splitsen in afzonderlijke juridische eenheden (woningen en/of winkels), meestal met de bedoeling deze te verkopen aan de huurders of, als het nieuwbouw betreft, aan degenen die op de koopadvertentie afkomen.

Splitsingsakte en splitsingstekening

De splitsing in appartementen wordt vastgelegd in een notariële akte: 'de splitsingsakte'. Op een daarbij horende splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven. De splitsingstekening en de splitsingsakte worden samen in de openbare registers van de Dienst van het kadaster en de openbare registers ingeschreven en zijn voor iedereen op te vragen en in te zien.

Modelregelement

Een van de belangrijkste onderdelen van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. Het modelreglement van de Koninklijke Beroepsorganisatie wordt daarbij gebruikt als uitgangspunt. De gemeente moet toestemming verlenen voor het splitsen van woningen.

Vereniging van Eigenaars

Notariskantoor Grijmans Dierckxsens kan u goed helpen bij het opstellen van uw splitsingakte. Ook kunnen wij u helpen bij het opmaken van de juiste splitsingstekening en het inschrijven van de vereniging van eigenaars in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of bij vragen over de splitsingsakte of het huidige splitsingsreglement.

Wilt u meer weten?

Bel ons gerust voor meer informatie of vraag een vrijblijvende offerte.