Niet het kind van de rekening

Voogdijaanwijzing via rechtbank

De Tweede Kamer is in 2013 akkoord gegaan met het wetsvoorstel waardoor ouders ook een voogd kunnen aanwijzen via het gezagsregister bij de rechtbank. Uiteraard blijft het belangrijk om een testament op te stellen waarin bijvoorbeeld ter bescherming van minderjarige erfgenamen een regeling wordt vastgelegd over het vermogensbeheer (benoeming bewindvoerder). Ook blijkt het nog steeds zo te zijn dat een goed testament behoorlijk wat belasting(druk) kan besparen.Kortom: laat uw situatie ook met deze vereenvoudigde procedure voor de benoeming van voogden - nog goed bekijken door ons en laat u goed voorlichten! Wij helpen u graag.
contact »

 

Houd rekening met kinderen

Kinderen en samenwoners

Wanneer u ongehuwd bent, samenwoont en een of meer kinderen heeft, is het belangrijk dat u bepaalde maatregelen neemt om uw partner verzorgd achter te laten na een overlijden. Zonder testament erven uw kinderen namelijk alles van u. Met testament, maar zonder samenlevingsovereenkomst kunnen kinderen zes maanden na uw overlijden hun legitieme vordering opeisen. Daarnaast geldt dat u met een testament (én een samenlevingsovereenkomst) belasting kunt besparen. Laat u hierbij goed door ons voorlichten!

Kinderen en gehuwde mensen

Sinds de invoering van de wettelijke verdeling in 2003, denken veel gehuwde mensen dat zij geen testament meer nodig hebben. In deze regeling is immers bepaald dat alle goederen van een overleden, gehuwd persoon aan diens echtgenoot toekomen onder de verplichting dat deze echtgenoot wel alle schulden voor diens rekening neemt, terwijl de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende echtgenoot waarop zij moeten wachten tot bepaalde momenten. Toch blijft het nuttig om een testament op te stellen waarin u wat aanpassingen doet op het wettelijk systeem. Dit levert in veel gevallen een behoorlijke besparing op van erfbelasting. Bovendien raden wij u aan om in een testament een goede executeur te benoemen, eventueel een voogd over jonge kinderen en een bewindvoerder die het vermogen van de kinderen beheerd tot een door u ingestelde leeftijd. Wij helpen u graag bij het opstellen van een testament dat bij uw wensen en uw situatie past.

Voogdij

Wanneer u jonge kinderen heeft is het belangrijk dat u (en niet de rechter) bepaalt waar uw kinderen heen gaan als er iets met u zou gebeuren. Het kan daarom zinvol zijn in uw testament een voogd te benoemen. In een testament leggen we naast de aanwijzing van de voogd vaak ook enkele persoonlijke wensen vast met betrekking tot de voogdij van uw kind(eren).

Sommige mensen regelen ook in een levenstestament wie er in de voogdij of het (interim) gezag mag voorzien als u niet overlijdt, maar onverhoopt tijdens uw leven niet voor uw kind(eren) kunt zorgen. Wellicht is dit ook een afweging waard.

Voogdijaanwijzing nu ook mogelijk via de rechtbank

Tegenwoordig kunnen ouders ook een voogd aanwijzen via het gezagsregister bij de rechtbank. Uiteraard blijft het belangrijk om een testament op te stellen waarin bijvoorbeeld ter bescherming van minderjarige erfgenamen een regeling wordt vastgelegd over het vermogensbeheer (benoeming bewindvoerder). Ook blijkt het nog steeds zo te zijn dat een goed testament behoorlijk wat belasting(druk) kan besparen. Kortom: laat uw situatie – ook met deze vereenvoudigde procedure voor de benoeming van voogden - nog goed bekijken door ons en laat u goed voorlichten! Wij helpen u graag.

Bewind

Na uw overlijden maakt een kind vaak een zeer emotionele periode door. Wij raden u aan ervoor te zorgen dat uw kind in die omstandigheden niet de vrije beschikking krijgt over uw hele erfenis. Dat zou immers kunnen betekenen dat uw kind zodra hij/zij 18 jaar is geworden al uw geld direct zou kunnen uitgeven. Om dit te voorkomen kunt u een bewindvoerder aanwijzen in uw testament. Het bewind duurt tot een door u in te stellen leeftijd. Totdat uw kind die leeftijd bereikt beslist de bewindvoerder over uw erfenis.

Uitsluitingsclausule

De meeste ouders willen aan hun eigen kinderen schenken en niet aan de aangetrouwde kinderen. Bij een schenking aan uw kinderen kunt u bepalen dat de schenking alleen voor uw kind is en niet ook aan de partner van uw kind toekomt.

Controleren op actuele wijzigingen

Uw wensen en omstandigheden willen in de loop van de tijd nog wel een veranderen. Daarnaast verandert de wetgeving ook geregeld. Wij adviseren u bestaande documenten periodiek te (laten) toetsten op hun actuele waarde.

Wilt u meer weten?

Graag beantwoorden wij eventuele vragen. U kunt altijd contact opnemen met ons voor uw vragen of direct een kostenindicatie opvragen.