Nalatenschap - Zorg uit handen nemen

Wat moet ik regelen na een overlijden?

In deze checklist vindt u de meeste zaken die u moet regelen na het overlijden van een naaste. Zo krijgt u een indruk wat er op u afkomt en welke wettelijke termijnen u in de gaten moet houden, bijvoorbeeld die van de Belastingdienst.
download checklist

Tarieven erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.
bekijk tarieven

Percentage belastingrente

Het belastingrentepercentage stijgt per 1 januari 2024. Dit geldt o.a. ook voor de erfbelasting, waarvoor het percentage nu 7,5 procent is. Het belang om tijdig een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen is daarmee groter geworden.

 

Afwikkeling van een erfenis

Verklaring van erfrecht

Bij het afwikkelen van een nalatenschap wordt als eerste een verklaring van erfrecht opgemaakt. Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van de notaris waarin staat vermeld wie de erfgenamen van de overledene zijn.

Verklaring van executele

Soms is het nog niet duidelijk wie de erfgenamen van een overleden persoon precies zijn of is nog niet duidelijk of de erfgenamen de nalatenschap wel willen aanvaarden, maar is er wel een testament waarin een executeur is benoemd. Als de executeur zijn/haar benoeming aanvaardt, kan de notaris een verklaring van executele afgeven, waarmee de executeur zijn werkzaamheden kan oppakken. Wij zijn hierin overigens terughoudend, omdat niet alle banken nog genoegen nemen met louter de verklaring van executele. Vaak willen de banken ook zien wie er nu erfgenamen zijn van de overledene en is dus een verklaring van erfrecht én executele nodig.

Afwikkeling van een nalatenschap

Naast het betalen van schulden en het opzeggen van lidmaatschappen, abonnementen en bankrekeningen, zijn er natuurlijk veel zaken te bedenken die moeten worden gedaan na een overlijden. Denk ook maar eens aan het doen van de aangifte voor de erfbelasting, het indienen van een verzoek voor een voorlopige aanslag erfbelasting, het leegruimen en verkopen van de woning, het nakomen van de laatste wensen van de overledene.

Bij een wettelijke verdeling moet de vordering berekend worden van de kinderen op de langstlevende echtgenoot (ouder of stiefouder). In verband met deze vorderingen kunnen wij adviseren over de gevolgen van een renteovereenkomst die afgesloten kan worden. Met een renteovereenkomst kan erfbelasting bespaard worden in de nalatenschap van de langstlevende ouder.

Veel van deze zaken kunnen de erfgenamen natuurlijk gewoon zelf doen. Maar erfgenamen hebben vaak zelf ook een heel druk bestaan. Daarnaast zijn de erfgenamen het soms niet met elkaar eens. Ook zien we vaak dat erfgenamen gelukkig niet heel vaak met overlijdens te maken hebben, terwijl het allemaal best lastige materie is. Dan is het voor u fijn als wij (een stuk van) dit werk van u over kunnen nemen.

Wilt u graag meer weten?

Bel ons gerust voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.