Vereniging en Stichting
 

Vereniging en stichting

Voor de oprichting van een vereniging of stichting bent u bij Grijmans Dierckxsens aan het juiste adres. Wij stellen de oprichtingsakte voor u op en zorgen ervoor dat de stichting of vereniging wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De bestuursleden zijn in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk, omdat de vereniging en de stichting, net als de BV en de NV, rechtspersonen zijn.

In het geval van een vereniging kunt u deze ook oprichten zonder notariële akte. Elk bestuurslid is dan echter wel hoofdelijk aansprakelijk voor bestuursbesluiten. Wij adviseren u graag over de juiste keuze.

Van groot tot klein

Op het gebied van de (grote) vereniging en stichting is bij ons ruime ervaring en expertise aanwezig. Wij adviseerden in het verleden vele cliënten, waaronder (grotere) maatschappelijke en culturele instellingen, vakbonden en gezondheidsorganisaties en waren betrokken bij samenwerking en fusies tussen grote organisaties.

Kenmerken van een Vereniging

Wanneer u de vereniging opricht zijn de statuten het belangrijkst. Zij vormen de 'grondwet' van de vereniging. Wanneer u de vereniging bij notariële akte opricht dienen de statuten aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet ondermeer de naam en het doel van de vereniging zijn genoteerd en dient de vereniging door ten minste twee personen te worden opgericht. Wij informeren u graag hierover.

Kenmerken van een Stichting

Een stichting kan alleen worden opgericht bij notariële akte of testament en is dus altijd volledig rechtsbevoegd. Een stichting mag geen leden hebben. Wanneer de stichting uitkeringen wil doen is dit beperkt tot het sociale vlak. Dit is een zeer ruim begrip. Wij helpen u dan ook graag uw sociale doel op een voor u passende, juridisch juiste wijze in de statuten te omschrijven.

Bestuurders en oprichters van stichtingen mogen (met uitzondering van onkosten) geen uitkeringen ontvangen. Een stichting kan daarentegen wel aangesloten partijen kennen. Een op maat uitgewerkte regeling in de statuten is hierbij noodzakelijk. Wij helpen u daarbij.

Statuten van een stichting

Net als bij een vereniging moeten de statuten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet ondermeer de naam en het doel van de vereniging zijn genoteerd. Wij informeren u graag hierover.

Fiscale aspecten

Vanwege hun ideële doelstellingen komen veel verenigingen en stichtingen in aanmerking voor een gereduceerd belastingtarief (rangschikking als zogenaamde ANBI). Wanneer u hiervoor in aanmerking denkt te komen moet u dit melden bij de Belastingdienst. Vanuit onze expertise hebben wij hierin ruime ervaring en zodoende helpen wij u hierbij graag.

Wilt u meer weten?

U kunt natuurlijk direct een offerte aanvragen of contact opnemen met de medewerkers van ons kantoor.