Afsluiten hypoheek

Leningen tussen familieleden (ouders-kind) en personen met hun B.V.’s

Hebt u in de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 een lening afgesloten bij uw BV, familie of een buitenlandse bank? En moet u op deze lening verplicht aflossen om renteaftrek te kunnen krijgen? Dan moet u de gegevens over de lening tijdig aan de belastingdienst doorgeven; anders mag u de rente over deze lening toch niet aftrekken. Ook wijzigingen in die lening moet u aan de belastingdienst doorgeven. Dit kan met het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’. Het is niet voldoende om de lening in de aangifte te vermelden.

 

Hypotheek afsluiten, oversluiten of ‘doorhalen’

De financiering is allesbepalend voor het kopen van een huis. De meeste mensen gaan hiervoor naar een bank of een andere professionele geldverstrekker. Zij verkrijgen dan het zogenaamde recht van hypotheek. In ruil voor de geldlening geeft u uw huis als onderpand. Zo weet de geldverstrekker zeker dat zij het geleende geld terugkrijgt.

Bestaande hypotheek oversluiten?

Als er iets aan verandering onderhevig is dan zijn het wel de hypotheekvormen. Bovendien kan de hypotheekrente in een bepaalde periode sterk dalen of stijgen. Het kan dus dat het na een paar jaar aantrekkelijker is om een andere hypotheek af te sluiten. Dat wil zeggen dat u een nieuwe hypotheek afsluit, waarmee u de oude aflost. U profiteert dan van de voordelen van de nieuwe hypotheekvorm en de lagere rente.

De met de geldverstrekker gemaakte afspraken worden altijd notarieel vastgelegd. Na ondertekening door de notaris wordt de hypotheekakte bij het kadaster ingeschreven en zorgt de notaris ervoor dat het bedrag van de lening aan u wordt overgemaakt.

Royementsakte

Wanneer een oude hypotheek geheel is afgelost, zal de notaris die inschrijving van de eerste hypotheek in de openbare registers ongedaan maken, door het maken van een zogeheten royementsakte; die wordt eveneens door ons ingeschreven in het kadaster. Dit wordt ook wel "doorhalen" genoemd.

Heeft u een tweede hypotheek nodig?

U wilt verbouwen of iets anders financieren. Dan is het afsluiten van een tweede hypotheek in veel gevallen de meest verstandige keuze. Immers is de rente van een tweede hypotheek lager dan de rente van een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Daarnaast is de rente van een verbouwing aan uw woning (mits dit uw hoofdverblijf is) fiscaal aftrekbaar.

Men moet zich evenwel realiseren dat aan de bank die een eerste hypotheek verstrekt veelal toestemming dient te worden gevraagd. Vraag dus tijdig, ruim voor het passeren van de akte, aan de eerste hypotheekhouder of deze instemt met het vestigen van de tweede hypotheek en vraag hiervan een schriftelijke bevestiging.

Als u een (recht van) hypotheek wilt vestigen op een onroerende zaak, is notariële tussenkomst wettelijk voorgeschreven. Wij maken de hypotheekakte graag voor u op, nadat wij goed voor u hebben onderzocht of aan alle vereisten is voldaan.

Onze tarieven

Per notariskantoor verschillen de tarieven voor het opstellen van een hypotheekakte. Voor u is het belangrijk deze tarieven goed te vergelijken. Het is daarbij wel van belang dat u ook een goed beeld heeft van de expertise en kwaliteit van het kantoor. Niet altijd is de goedkoopste notaris de beste.

Wij vinden dat u het beste geholpen ben als u een goede, eerlijke prijs wordt berekend voor kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke dienstverlening. Notariskantoor Grijmans Dierckxsens biedt u dit.

Vaste prijs

Voor het opstellen van een hypotheekakte bieden wij u een vaste prijs, waarbij we alleen voor echt onvoorziene bijzonderheden of meerwerkzaamheden een voorbehoud maken. Onder deze bijzonderheden of werkzaamheden wordt bijvoorbeeld begrepen: het uitzoeken van de bevoegdheid tot het vestigen van een hypotheekrecht bij gescheiden of overleden personen.

Wilt u meer weten?

Bel ons gerust voor meer informatie of vraag een vrijblijvende offerte.